Tìm hiểu nhanh phần mềm bán hàng POS trên nền tảng OpenERP

OpenERP là một phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp và quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mở, được thiết kế với mục tiêu có đáp ứng nhanh theo các nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp. OpenERP bao gồm nhiều module phục vụ các nhu cầu quản lý doanh nghiệp và cửa hàng như: Quản lý bán hàng (POS), quản lý dự án, chấm công, kế toán, tồn kho, khảo sát khách hàng...

Trong bài này hãy cùng tìm hiểu xem hệ thống POS đáp ứng những yêu cầu nào của bạn nhé? [Khác]